it en sl
Zaupno o skupnem

Jure Mikuž

umetnostni zgodovinar

»Smrtna podoba je začetek podobe«

Prof. dr. Jure Mikuž je vodilni predstavnik umetnostnozgodovinske stroke, ki širi meje delovanja te, pri nas že skoraj pregovorno konservativne in rigidne humanistične vede. Je avtor dvajsetih knjig, njegova bibliografija pa šteje več kot sedemsto enot.
Poleg raziskovalne dejavnosti, s katero se ukvarja že vse od študijskih let, je bil kustos in nato med leti 1972 in 1992 direktor Moderne galerije ter namestnik ministra za kulturo v letih 1993 in 1994. Je profesor in vodja programa Zgodovinska antropologija likovnega na ISH, Fakulteti za podiplomski  humanistični študij, zadnjih nekaj let pa je tudi redni profesor na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.