it en sl
Zaupno o skupnem

Tzvetan Todorov

filozof in literarni zgodovinar

»Ljudje nismo angeli…«

Cvetan Todorov je humanist in raziskovalec razsvetljenske intelektualne dediščine, ki poznavanje miselnih struktur preteklosti pozorno uporablja pri opazovanju transformacij sodobne družbe. Pravi, da si je moderni človek pred dvema stoletjema izboril svobodo, da si sam določa norme in da začne spoznavati svet tako, kakor do takrat ni znal. Kolikšno ceno je plačal za takšno svobodo? In če jo hoče obdržati, čemu se bo moral odreči? Todorov je prepričan, da je bilo za to treba narediti kar nekaj strategij. Obenem pravi tudi, da nas konec zgodovinskega boja med levico in desnico ni pripeljal do varnejše prihodnosti, boljše izbire in konsenza, temveč nas je pahnil v predpolitično ero, kjer prevladuje mizantropično nezaupanje.